Dubravos rezervatinė apyrubė – apžvalgos takas

Dubravos rezervatinė apyrubė

Dubravos rezervatinė apyrubė – saugoma teritorija Kauno rajone, rezervatas. Terminu „rezervatinė apyrubė“ apibrėžiamas nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai nėra steigiama direkcija. Apima kelis Vaišvydavos girininkijos Dubravų miško kvartalus (51, 52, 68, 69). Rezervatinė apyrubė įsteigta 1994 m. Plotas – 120 ha. Įsteigta siekiant išsaugoti retas miško augavietes, našius spygliuočių medynus ir kitas vertingas augalų bendrijas. Gamtiniu požiūriu vertinga rezervatinėje apyrubėje esanti natūrali aukštapelkė.

Dubravos rezervatinė apyrubė

Dubravos rezervatinė apyrubė

Rezervatinėje apyrubėje apsauginis režimas palaikomas nuo 1968 m., t. y., auga beveik penkis dešimtmečius žmogaus neliečiamas miškas. Per tuos metus kaupėsi sausuoliai, vėjalaužos, vėjavartos, susidarė sąlygos liemenų kenkėjams bei grybinėms ligoms išplisti. Nekontroliuojamas liemenų kenkėjų židinio plitimas rezervate neigiamai įtakojo aplinkinių eglynų sanitarinę būklę. Dubravos miške 1993–1997 metais dėl liemenų kenkėjų žuvo apie trečdalis eglynų.

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

2005 m. per rezervatą įrengtas 1,9 km ilgio pažintinis takas. su pakeliui išdėstytais 8 informaciniais stendais, supažindinančiais lankytojus su vietovės floros ir faunos ypatybėmis.

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

Dubravos rezervatinė apyrubė

Dubravos rezervatinė apyrubė

Informacija paruošta remiantis: https://lt.wikipedia.org

GPS: 54.85672, 24.07902
Žemėlapis:
Dubravos rezervatinė apyrubė žemėlapis

Jums gali prireikti:
Guminiai batai

Rašyti atsiliepimą arba komentarą