Lygamiškio piliakalnis – lankytina vieta Utenoje

Lygamiškio piliakalnis įrengtas Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, Geniupio dešiniajame krante. Aikštelė trikampė, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 70 m ilgio, 60 m pločio pietvakarių krašte. Čia supiltas 90 m ilgio, 1,3 m aukščio, 10 m pločio lanko formos pylimas išoriniu 1,6 m aukščio šlaitu. Šlaitai statūs, 8-10 m aukščio. Lygamiškio piliakalnis apardytas arimų, dirvonuoja, šlaitai apaugę pušelėmis. Šiaurinėje ir rytinėje papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos.
1958 m. ir 1970 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Lygamiškio piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu.

Lygamiškio piliakalnis Lygamiškio piliakalnis
 Prie Lygamiškio piliakalnio guli riedulys -  Laumės valtis, kurio ilgis – 2,50 m, plotis – 1,95 m, aukštis – 1,10 m.


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Rašyti atsiliepimą arba komentarą