Orvidų sodyba – lankytina vieta Skuodo rajone

Gargždelės kaime esanti Orvidų sodyba garsėja akmenų skulptūrų muziejumi. Jį 1973 m. įkūrė Vilius Kazimieras Orvidas (pranciškonas brolis Gabrielius), padedamas savo tėvo Kazimiero Orvido, kuris buvo akmentašys, kaip ir jo tėvas Jonas. Daugelį metų iš Salantų apylinkių į sodybą buvo vežami  rieduliai, šimtamečiai ąžuolai, griaunamose sodybose likę etnografiniai daiktai, iš kapinių pašalinti seni kryžiai. Iš akmenų ir ąžuolų kamienų sudėliotos architektūrinės kompozicijos, tarp kurių pastatytos ir V. Orvido sukurtos akmens skulptūros, kryžiai, paminklai su tautine ir religine simbolika. Ilgainiui sodyba įgavo milžiniško trikampio formą – krikščionių ikonografijoje tradicinę Apvaizdos akį, kurią apjuosė kanalai, akmenų ir žemių pylimai.

Viduryje lauko plyti įspūdinga ekspozicija iš didelių akmenų, storiausių rąstų, šaknų sąvartų, buities padargų, daugelio skulptūrinių akcentų. Viliaus senelis Jonas ir tėvas Kazimieras tašydavo tradicinius kryžius, kartais juos papuošdami plastikos elementais. Vilius Orvidas memorialinių paminklų kūrimo srityje išryškėjo kaip savito braižo liaudies skulptorius. Jo sukurti memorialiniai paminklai yra įvairiopi, tačiau jų skulptūrinis dekoras – tik jam vienam būdingo braižo. Jo kūryboje dominuoja savarankiškai interpretuoti krikščioniškieji siužetai bei simboliai.  Jo kūriniai pasižymi vientisumu, gebėjimu  išnaudoti natūraliai susiklosčiusią akmens formą bei jo spalvą. Daugelis jo sukurtų paminklų pasižymi disproporcija ir savita dinamika. V. Orvido akmeninės ir medžio skulptūros puošia ne tik jo suformuotą Orvidų sodybą – muziejų. Jų nemažai yra įvairiose Lietuvos kapinėse, bažnyčių šventoriuose ir kt.
Vilius Orvidas sodybon priimdavo menininkus, intelektualus ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių nerado santarvės su savimi ir vietos visuomenėje (maištaujantys paaugliai, buvę kaliniai, priklausomybių varginami žmonės ir kt.).
 Dabar Orvidų sodyba prižiūrima ir ja rūpinasi Viliaus Orvido sesuo Palmyra.


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Rašyti atsiliepimą arba komentarą