Padubysio malūnas – lankytina vieta Jurbarko rajone

Padubysio malūnas stovi  Jurbarko rajone, Padubysio kaime. Padubysio dvaro malūnas unikalus savo išlikusia technologine įranga ir pastato architektūrine išraiška. Dvaras buvo viršutinėje, o malūnas apatinėje Dubysos slėnio terasoje.

Padubysio malūnas

Padubysio malūnas statytas apie 1920 m. dvarininko Juozo Butkevičiaus. Statybą finansavo žmona Jadvyga Jacunskaitė. Vokiečių okupacijos metais malūną valdė statytinis Valteris Gaigalaitis. Dabar malūno savininkas yra privatus asmuo. Buvusi dvaro sodyba sunyko, tačiau malūnas išsilaikęs gerai, išlikusi didelė dalis buvusios technologinės įrangos: vienerios girnos, o kitų girnų tik žymės, gervė girnapusėms nukelti, dvi apardytos transmisijos, javų valymo mašina, treji valcai, kruopinė ir du rankoviniai filtrai, du plokščiasiečiai, malūno užtvankos liekanos. Padubysio malūnas veikia, tačiau varomas ne vandeniu, o pritaikius šiuolaikines technologijas. Savininkas rūpinasi atstatyti autentišką malūno darbo procesą, jau parengti malūno atgaivinimo, pritaikymo turizmui priešprojektiniai pasiūlymai.

Padubysio malūnas

 


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Rašyti atsiliepimą arba komentarą