Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero

1967 metų birželio 30 dieną, apie vidurnaktį, Juozas Kriauklys (15 metų) su pussesere Albina Skvarčinskaite (16 metų) motociklu iš giminaičių važiavo namo. Staiga ant Ilgio ežero jie išvydo šviesą, o važiuodami per tiltelį ant sutrūnijosio polio pamatė jauną nepaprasto grožio mergaitę. Paaugliai išsigando, motociklas užgeso, tad šiek tiek prariedėjo, o paskui nuvažiavo tolyn. Iš išgąsčio nei paaugliai mergaitės ko nors paklausė, nei ji jiems ką nors pasakė. 

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero  Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero
 Grįžus namo, Albina apie nutikimą papasakojo mamai. Po kurio laiko mergina susapnavo tą pačią jauną moterį, tik jau kaip Mariją. Ši klausė, kodėl mergina niekam nepasakoja apie pamatytą, ašarojo. Apie regėjimą sužinojęs Imbrado parapijos klebonas kun. Jonas Jatulis, pritarė, jog pasirodė tikrai Marija. Nors jau po kelių mėnesių žmonės čia ateidavo pasimelsti ir padėti gėlių, tikrasis lankytojų antplūdis prasidėjo praėjus maždaug metams.

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero  Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero
 Religines laisves varžiusi okupacinė valdžia į tai sureagavo tų pačių metų rudenį: įsakė iškirsti medžius aplink, atsikratyti kryžių, šventoje vietoje įkurdavo kareivių ar studentų stovyklą. Skraidantys sraigtasparniai fiksuodavo link piligriminės važiuojančių automobilių numerius. Sulaikytus tikinčiuosius autobusais išveždavo už dešimties kilometrų ir tik tada paleisdavo.
Įprasminant šio piligriminio traukos centro svarbą, 2014 metų vasarą buvo pašventinta ant Ilgio ežero kranto pastatyta modernios architektūros koplyčia.

Informacija paruošta remiantis: www.visitzarasai.lt

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero
 

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero

 Nuotraukos: www.turistopasaulis.lt

 GPS: 55.8032, 26.08385
Žemėlapis:
Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta ir koplyčia

Jums gali prireikti, kaklo piniginės:
McNett kelioninė piniginė Silk Neck Wallet