Vilniaus šv. Onos bažnyčia – lankytina vieta

Vilniaus šv. Onos bažnyčia stovi Vilniaus senamiestyje, kairiajame Vilnios krante. Pirmoji Šv. Onos bažnyčia minima 1390 m.. Ji stovėjo Gedimino (Pilies) kalno šiaurinėje pašlaitėje ir priklausė pranciškonams.

Žygimanto Augusto nurodymu ji 1551 m. nugriauta, toje vietoje pastatyta Šv. Onos ir Barboros  bažnyčia (Šitos bažnyčios buvo viena po kitos statytos Valdovų rūmų kieme). Bažnyčia buvo renesansinė. Po Žygimanto Augusto mirties neužbaigta, 1655 m. apgriauta, 1666 m. visai nugriauta. Dabar toje vietoje yra sudėtos buvusių bažnyčių pamatų plokštės.

Dabartinė Vilniaus Šv. Onos bažnyčia prie Bernardinų vienuolyno pastatyta 1495–1500 m. Bažnyčia naudojosi vokiečių ir kitų svetimtaučių katalikų Šv. Martyno brolija. Kilus reformacijai, 1557 m. vyskupas uždraudė jai naudotis bažnyčia. Netrukus brolija iširo, o apie XVII a. pradžią vėl susibūrė. 1501–1864 m. bažnyčia naudojosi Šv. Onos brolija.

šv. Onos bažnyčia šv. Onos bažnyčia

 1560 ir 1564 m. bažnyčia degė. Vilniaus šv. Onos bažnyčia ne kartą remontuota, tačiau jos išorė nuo XVI a. pabaigos beveik nepakito. 1580 m. buvo pabaigti pagrindiniai bažnyčios atstatymo darbai, pastatyti altoriai. Vėliau bažnyčia buvo remontuojama ir rekonstruojama kelis kartus. Per penkis šimtmečius beveik nepakitusi Šv. Onos bažnyčia sulaukė mūsų dienų ir tapo vienu iš Vilniaus simbolių.

2009–2010 m. perdengtas bažnyčios stogas, sutvirtinti fasado elementai, atstatyti ant šoninių fasadų kontraforsų buvę bokšteliai.

Bažnyčia vėlyvosios gotikos stiliaus, stačiakampio formos, dvibokštė, su trisiene apside, vienanavė.  Presbiterija ir nava dengta tinkliniais skliautais. Prie bažnyčios stovi neogotikinė plytų mūro varpinė. Ją su bažnyčia jungia plytų mūro tvora. Originaliems fasado ornamentams panaudota net 33 skirtingų profilių plytos.

šv. Onos bažnyčia

Šv. Onos bažnytėlė atrodo unikali ir nepakartojama. Nuo seno ji traukė žmonių žvilgsnius, o ilgainiui buvo apipinta legendiniais pasakojimais.

Pasakojama, kad traukdamasis iš Rusijos, Napoleonas aplankė Vilnių ir susižavėjęs šia bažnyčia pasakė, kad jei galėtų, tai pasiimtų Šv. Onos bažnyčią su savimi į Paryžių.

Vienoje Šv. Onos bažnyčios sienos vietoje yra įmūrytos dvi plytos su meistrų ženklais (yra linkusių manyti, kad šie ženklai – meistro ir pameistrio). Šių ženklų kol kas niekam nepavyko iššifruoti ir identifikuoti.

 


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Jums gali prireikti:
Krepšys per petį MFH, BW-CAMO

Rašyti atsiliepimą arba komentarą