Trijų kryžių paminklas – lankytina vieta Vilniuje

Trys Kryžiai – paminklas Vilniaus mieste, ant Plikojo kalno (aukštis nuo papėdės 64-65 m. ir 75-76 m. virš Vilnelės lygio). Priklauso Vilniaus pilių rezervatui. Pastatytas pagal Antano Vivulskio projektą, paminklą sudaro sujungti trys balti gelžbetoniniai kryžiai. Ant plataus išlenkto postamento pusračiu išdėstyti trys vienodos formos kryžiai, priekinis jų pakeltas aukščiau. Juosta išryškintas kryžių kontūras, kryžmų centrai pažymėti kryžiaus vinis simbolizuojančiais iškilimais. Ant postamento pagrindo matomas dedikacinis įrašas.

Trijų kryžių paminklas Trijų kryžių paminklas

Ten, kur dabar stovi iš daugelio miesto vietų matomas Trijų kry­žių paminklas, Gedimino laikais stūksojo medinė pilis.  Manoma, kad ji sto­vėjo ant šio kalno beveik iki XIV a. pabaigos. Todėl kalną vadin­davo Kreivuoju arba Plikuoju.  Pilis buvo su­deginta per Vytauto ir Jogailos tarpusavio kovas 1390 m. ir nebeatstatyta.
Trijų kryžių kalnas atmintinas tuo, kad čia kankinių mirtimi mirė septyni pranciškonai, kuriuos pagonys, didžiajam kunigaikščiui Algirdui nesant, pririšo prie kryžių ir nuo šio kalno numetė upėn sakydami: „Plaukite sau su tuo stabu, kurį liepiate garbinti“. Nuo tada kalnas gavo Trijų kryžių vardą, nes šiam įvykiui atminti buvo pastatyti trys kryžiai, kurie iki šiol vis atnaujinami.

 Trijų kryžių paminklas

Kiti šaltiniai teigia, kad kry­žiai ant pastaty­ti 1384 m. Lietuvos didžiųjų ku­nigaikščių Vytauto ir Jogailos susitaikymo proga. Trys kryžiai simbolizavo Vytautą, Jogailą ir Lenkijos karalaitę Jadvygą, ku­ri po vedybų su Jogaila tapo Lenkijos ir Lietuvos karaliene, o Lietuva per Lenkiją prisijun­gė prie krikščioniškosios Vaka­rų kultūros bei civilizacijos.

Trijų kryžių paminklas

Dar buvo teigiama, kad trys kryžiai daugelio miestų pavyz­džiu pastatyti Magdeburgo tei­sių suteikimo Vilniui (1387 m.) proga. Kiti šaltiniai liudija, kad Vilniuje kryžiai galėjo būti pa­statyti apie 1613 metus.
1950 m. gegužės 30 d. sovietinės valdžios įsakymu paminklas susprogdintas.
1989 m. Trijų kryžių paminklas atstatytas.
Monumentas laikomas tautinės tapatybės ir pasipriešinimo okupacijai simboliu.

 Nuotraukos: www.turistopasaulis.lt

 GPS: 54.68672, 25.2975
Žemėlapis:


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Jums gali prireikti:
palapinsiaustės

One thought on “Trijų kryžių paminklas – lankytina vieta Vilniuje

  1. Pingback: Valdovų rūmai kviečia į paskaitų ciklą „Vilniaus netektys: fotografija atskleidžia istoriją“ | Turisto pasaulis - pasiruošk žygiui tinkamai

Rašyti atsiliepimą arba komentarą