Aukštagirės apžvalgos bokštas – lankytina vieta Šilalės rajone

Aukštagirės apžvalgos bokštas

Mišku apaugęs Aukštagirės kalnas (aukštis 215,1 m.) stovi Šilalės rajono Bilionių seniūnijos Aukštagirės kaimo teritorijoje.  Aplink kalną auga miškai.  Aukštagirės kalnas – tai  aukščiausia Aukštagirės geomorfologinis draustinio, kuris įeina į Varnių regioninio parko teritoriją, kalva.

Aukštagirės apžvalgos bokštas Aukštagirės apžvalgos bokštas

Draustinis įkurtas, siekiant išsaugoti ir eksponuoti pavienių kalvų ir pelkėtų įlomių geomorfologinį kompleksą su jam būdinga augmenija.  Aukšagirės kalno bei apylinkių pavadinimas kilęs nuo didžiulių kažkada čia augusių , o paskui iškirstų girių. Legenda pasakoja, kad ant Bilionių piliakalnio, ištiesęs kojas, sėdėjo milžinas. Kur jis nusiavė vyžas ir iškratė žemes, ten atsirado Aukštagirės kalnas.  Ant  šios kalvos stovi  15 metrų aukščio Aukštagirės apžvalgos bokštas. Nuo jo matomas tipiškas Žemaitijos kraštovaizdis: Medvėgalis,  tolumoje esantis Bilionių kaimas ir už jo esantys tvenkiniai.

 
Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Rašyti atsiliepimą arba komentarą