D.Poškos baublys – lankytina vieta Šilalės rajone

D. Poškos Baublys D.Poškos baublys yra Šilalės rajone, Bijotų kaime, ant kalvos, kur senovėje buvo Barzdžių dvaras. Muziejų tūkstantmečio ąžuolo  kamiene  įrengė rašytojas, istorikas Dionizas Poška (1765–1830).  Apylinkėse augo daug ąžuolų. Vieną jų, jau džiūstantį,  1812 m. rašytojas Dionizas Poška valstiečiams liepė nukirsti – tai buvo bene 1000 metų ąžuolas (12,5 m apimties). Vyrai darbavosi visą dieną. Po to medis supjaustytas į tris dalis. Storiausios nuopjovos vidų, kad būtų lengviau tempti, išskaptavo ir nuritino D. Poškos dvarelio link. Atsiritinęs į savo kiemą, rašytojas įsirengė altaną. Uždėjęs šiaudinį stogą, iškirtęs langus, įstatęs duris jis ąžuolo kamiene įsirengė kambarėlį, kurį pavadino Baubliu. Antrąją kamieno atpjovą D.Poška dovanojęs vyskupui  Giedraičiui, tačiau tolimesnis šitos altanos likimas nežinomas. Iš trečiosios dalies išpjovė dvi trijų colių storio lentas, kurių vieną pasiūlęs Vilniaus universitetui, o jei šis atsisakytų, tai atiduotų Kražių gimnazijai. Iš kitos manęs pasidirbti stalą. Žmonės ąžuolą Baubliu vadino todėl, kad vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavo.

D. Poškos Baublys D. Poškos Baublys

Pats rašytojas Baublio vardą siejo su senovės lietuvių medaus dievaičiu Bubilu.  Baublyje D. Poška dirbo ir ilsėjosi. Čia jis sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Rašytojas įkūrė pirmąjį lietuvių kraštotyros muziejų.  Vėliau šalia didžiojo Baublio, ant Pelos  upelio kranto vingio pastatytas dar vienas baublys,  mažesnis jo „brolis“. Apie  šį baublį  žmonės pasakoja įvairiai: vieni sako jį buvus atpjautą nuo to paties kamieno, kaip ir pirmasis, kiti – kad nuo kito ąžuolo, augusio iš to paties kelmo.

D. Poškos Baublys D. Poškos Baublys
1930 m. šalia įkurta mokykla, Baubliams buvo pastatytos laikinos pašiūrės, supilti atminimo kalneliai (pažymint D. Poškos ir Vytauto mirties metines). Sovietmečiu tapo memorialiniu ansambliu. 1971 m.  Baubliai konservuoti, uždėti stikliniai ir metaliniai gaubtai.
Baubliai – senovės lietuvių kultūros paminklas, neturintis analogo, gyvai menantis rašytoją D. Pošką ir Lietuvos praeitį.
Šalia didžiųjų Baublių gyventojai vėliau yra padarę ir du mažus.

 
Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

One thought on “D.Poškos baublys – lankytina vieta Šilalės rajone

  1. Pingback: Girnų muziejus Pasvalyje | Turisto pasaulis - pasiruošk žygiui tinkamai

Rašyti atsiliepimą arba komentarą