Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Bažnyčia, stovinti Klaipėdoje, Baltikalnėje.

Istorija

Bažnyčios bokšto, nugriauto 1961 m., liekanos buvo suverstos Baikaliuke

Jau 1938 m. pradėtos rinkti aukos naujos bažnyčios statybai. Pagal inžinieriaus architekto Juozo Baltrėno projektą už tikinčiųjų paaukotus pinigus 1957–1960 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, viena retų bažnyčių, kurias leista statyti sovietmečiu.

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

1961 m. areštuoti bažnyčios statybos organizatoriai: klebonas Liudvikas Povilonis (1910–1990; vėliau arkivyskupas), vikaras Bronislovas Burneikis (1923–1991) ir dar 5 asmenys. Nuteisti kunigai iškalėjo po 4 metus. Bažnyčios pastatą valdžia nusavino. 1963 m. joje įkurtas LTSR filharmonijos filialas. Nugriautas bokštas, išardyti altoriai, įrengta filharmonija. Dailininkas Antanas Kmieliauskas, 1960 m. nutapęs freską Didžiajam altoriui, buvo išmestas iš Dailininkų sąjungos (1989 m. A. Kmieliauskas sukūrė naują freską).

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

1988 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, paskirtas klebonu ir dekanu monsinjoras B. Burneikis suremontavo bažnyčią ir kleboniją (1988 m. lapkričio 25 d. laikytos pirmos Šv. Mišios). 1989 m. atstatytas bokštas, lietuvių meistrų Darbėnuose nulietas 3 tonų varpas. JAV lietuviai pranciškonai dovanojo vargonus.

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, trinavė. Bokštas 75 m aukščio su apžvalgos aikštele. Šventoriuje palaidotas bažnyčios statytojas monsinjoras B. Burneikis. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Informacija paruošta remiantis: https://lt.wikipedia.org

GPS: 55.7052, 21.1457
Žemėlapis:
Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia žemėlapis

 Jums gali prireikti:
Paracordai

Rašyti atsiliepimą arba komentarą