Molavėnų piliakalniai – lankytina vieta Raseinių rajone

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai – du piliakalniai Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, Nemakščių seniūnija dešiniajame Šešuvies krante, Molavėnų kaimo pietuose.

IMG_20230204_120724

Molavėnų I piliakalnis dar vadinamas Griaužų vardu. Pasiekiamas nuo kelio Trepenėliai–Lioliai pasukus link Molavėnų, pervažiavus Skirtiną ir pasukus keliu dešinę pietų kryptimi, už 550 m – yra 100 m į kairę pietryčiuose.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Antrasis piliakalnis pasiekiamas link Molavėnų pavažiavus 2 km, paėjus ties nežymiu kelio posūkiu per laukus 350 m į dešinę pietų kryptimi, taikant maždaug į miško vidurį, yra kitapus Jaujupio.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų I piliakalnis

Dar vadinamas Kauprės, arba Griaužų vardais, įrengtas 350 m ilgio aukštumos kyšulyje Šešuvies dešiniajame krante. Jį sudaro pagrindinė aikštelė, kuri šiaurės vakaruose įtvirtinta dviem priešpiliais, o pietryčiuose turi papilį.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Dėl šlaitų erozijos iš pirmojo piliakalnio liko tik ožnugaris. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi, 28 m ilgio, 3–5 m pločio, pietrytinėje papėdėje iškastas 13 m pločio ir 3 m gylio griovys, už kurio supiltas 4,5 m aukščio ir 15 m pločio pylimas, už jo iškastas antrasis – 4 m pločio ir 1 m gylio griovys, už jo – papilys. Piliakalnio 6 m aukščio šiaurės vakarinis šlaitas leidžiasi į 18 m pločio ir 4 m gylio griovį, už kurio įrengtas pirmasis priešpilis.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Pirmojo priešpilio aikštelė keturkampė, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 21 su 10 m dydžio, iškiliu viduriu. Jos šiaurės vakariniame krašte iškastas 11 m pločio ir 2 m gylio griovys. Už griovio įrengtas antrasis priešpilis. Jo aikštelė taip pat keturkampė, pailga, 20 su 14 m dydžio. Aikštelės pietrytiniame gale supiltas 1 m aukščio ir 9 m pločio pylimas, kurio išorinis 4 m aukščio status šlaitas leidžiasi į priešpilius skiriantį griovį. Aikštelės šiaurės vakariniame gale supiltas 3,5 m aukščio ir 16 m pločio pylimas, kurio išorinis 2,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 14 m ilgio, 16 m pločio ir pusės metro gylio griovį.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Į pietryčius už piliakalnio antrojo griovio įrengtas papilys. Jo aikštelė keturkampė, pailga, 115 su 45 m dydžio. Papilio šlaitai statūs, 5 m aukščio.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Piliakalnio ir priešpilių šlaitai statūs, 18 m aukščio. Jų aikštelių didžiosios dalys nuplautos Šešuvies (iš šiaurės rytų pusės). Antro pylimo viršuje iškasta duobė. Visas piliakalnis apaugęs lapuočiais.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų II piliakalnis

Antrasis piliakalnis, rastas 1987 m. kraštotyrininko A. Girčiaus, yra 400 m į šiaurės nuo pirmojo. Jis įrengtas aukštumos kyšulyje Šešuvies ir Jaujupio santakoje.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Aikštelė netaisyklingo keturkampio formos, pailga šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi, 95 su 42 m dydžio. Rytinėje jos pakraštyje supiltas 30 m ilgio, 4 m aukščio ir 16 m pločio pylimas, kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 9 m pločio, 2 m gylio ir 2 m pločio griovį.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Už griovio supiltas antrasis – 20 m ilgio, 1 m aukščio ir 3,5 m pločio pylimas, kuris pietrytiniame kampe išplatėja iki 8 m. Jo išorinis pusės metro aukščio šlaitas leidžiasi į 1 m pločio ir 30 cm gylio antrąjį griovį, už kurio kyla trečiasis – 1 m aukščio ir 3,5 m pločio pylimas. Šio pylimo išorinis 1,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į trečiąjį 3 m pločio, 0,5 m gylio ir 2,5 m pločio griovį, už jo yra ketvirtas 30 m ilgio, 1 m aukščio ir 6 m pločio pylimas. Jo išorinis 1,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į ketvirtą 4 m pločio ir 1,5 m gylio griovį. Pietvakariniame piliakalnio šlaite, 7 m žemiau aikštelės, iškastas 20 m ilgio, 2,5 m pločio ir 30 cm gylio griovys, už kurio supiltas 20 m ilgio ir 5 m pločio pylimas.

Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Šlaitai statūs, iki 10 m aukščio. Šiose apylinkėse 1395 m. paminėta Vienvagių gyvenvietė.

 Molavėnų piliakalniai

Molavėnų piliakalniai

Informacija parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/

GPS: 55.44763, 22.86876
Žemėlapis:
Molavėnų piliakalniai žemėlapis

 Jums gali prireikti:
Guminiai batai

Rašyti atsiliepimą arba komentarą