Dubravos rezervatinė apyrubė – apžvalgos takas

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinė apyrubė – saugoma teritorija Kauno rajone, rezervatas. Apima kelis Vaišvydavos girininkijos Dubravų miško kvartalus. Dubravos rezervatinė apyrubė įsteigta 1994 m. Plotas – 120 ha. Įsteigta siekiant išsaugoti retas miško augavietes, našius spygliuočių medynus ir kitas vertingas augalų bendrijas. Gamtiniu požiūriu vertinga rezervatinėje apyrubėje esanti natūrali aukštapelkė. Rezervatinėje apyrubėje apsauginis režimas palaikomas nuo 1968 m., t. y., auga beveik penkis dešimtmečius žmogaus neliečiamas miškas. Bet kokia ūkinė veikla ar gamtinių išteklių panaudojimas, Dubravos rezervatinės apyrubės teritorijoje yra draudžiamas.

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

2005 m. per rezervatą įrengtas 1,9 km ilgio pažintinis takas. su pakeliui išdėstytais 8 informaciniais stendais, supažindinančiais lankytojus su vietovės floros ir faunos ypatybėmis.

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

Kadangi rezervate būtina laikytis nustatyto režimo, susipažinti su šia neliestos gamtos sala gali tik organizuotos lankytojų grupės. Apsilankymas turėtų būti suderintas su Dubravos urėdijos administracija. Dubravos rezervate ekskursijas rengia Kauno marių regioninio parko specialistai ir miškininkai. Norintiems susipažinti su rezervatu, gauti papildomos informacijos arba organizuoti ekskursiją reikėtų iš anksto skambinti telefonu ir susitarti.

Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas

Dubravos rezervate rekomenduojama lankytis grupėmis ir neiti pavieniui. Nuo pirmojo stendo pažintinis takas yra aiškiai sužymėtas. Painesnėse vietose teisingą kryptį žymi ant medžių nupieštos žalios rodyklės. Rezervato teritorijoje tyvuliuoja pelkės, per kurias reikia eiti nutiestu lentų taku. Draudžiama lankytis vėjuotomis dienomis, pučiant stipresniam nei 15 m/s vėjui, nes čia yra daug stovinčių sausuolių medžių, kurie virsdami gali sužeisti lankytojus. Draudžiama judinti ar kitaip bandyti nuversti stovinčius sausus medžius. Krintančios šių medžių viršūnės ir šakos gali sužaloti apačioje stovinčius žmones. Draudžiama laipioti ant nuvirtusių sausuolių, nes paslydus ant jų galima susižeisti. Taipogi, draudžiama vaikščioti nepažymėtais takais, žaloti augmeniją ar miško dangą. Rezervate draudžiama organizuoti masinius renginius, komercines ekskursijas. Žinoma, reikia laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, draudžiama kurti laužus ir kitaip nesaugiai elgtis su ugnimi.

plačiau www.dumu.lt/veikla/veiklos-sritys/rekreacija/dubravos-rezervatine-apyrube/
tel.8-37 383 071

Jums gali prireikti:
Palapinė Freetime Fidji 3

Rašyti atsiliepimą arba komentarą